Contents 1998/1:


Per-Uno Ågren: Om rutor och linjer (1-2)

Kimberley Webber: Australian museums on show for ICOM'98 (3-8)

Kenneth Hudson: What I think of as my heritage (9-16)

Torben Witt: Kulturarv - hvad taler vi om? (17-24)

Priscilla Boniface: Are museums putting heritage under the domination of the tourism industry (25-32)

Jan-Erik Bergh & Monika Åkerlund: Bevarandefrågor - en angelägenhet för oss alla (33-38)

James M. Bradburne: Turning Visitors into Users (39-52)

Juhani Kostet: Insamlingsprogram - grunden för planmässiga samlingar (53-66)

Susanna Pettersson: Public and Private: The Main Categories of Art Collection in Finland (67-82)

Bengt Lundberg: Historien utställd (83-88)

Clara Åhlvik: Det ser ut som ett museum (89-94)

Gösta Salén: Kring en vandringsutställning (95-108)

Janne Vilkuna: C. R. Ehrström och Brahestad - ett stycke finsk museihistoria (109-115)

Carl Robert Ehrström: Klassikern: Ett museimanifest år 1862

Notiser (116-128)

English summaries

 

Copyright 2010 Nordisk Museologi