Contents 1997/2:


Per-Uno Ågren: Världen som verklighet, föreställning och virtualitet (1-2)

Arno Victor Nielsen: Med Gutenberg på internettet (3-12)

Per-Uno Ågren: Museerna på den digitala scenen (13-18)

Jon Birger Østby: Fra elektroniske kataloger til informasjonssystem
Informasjonsteknologi ved norske museer (19-28)

Eija Liukkonen & Mika Väyrynen: The Finnish National Gallery's Internet home page (29-42)

Lene Otto & Lykke L. Pedersen: Livshistorie - Livsforløbets Historie - refleksioner over livet som udstillingstema (43-66)

David Anderson: Time, dreams and museology: We are all museologists now (67-76)

Ivo Maroevic: Museology as a discipline of information sciences (77-92)

Friedrich Waidacher: Museology - why, where, when? (93-105)

Torben Witt: Klassikeren: De sidste 100 år (106-112)

Notiser (113-128)

English summaries

 

Copyright 2010 Nordisk Museologi