Contents 1997/1:


Per-Uno Ågren: Om utställningsord (1-2)

Camilla Mordhorst og Kitte Wagner Nielsen: Formens semantik - en teori om den kulturhistoriske udstilling (3-18)

Margareta Bergvall: «Möten mellan älvarna» - en utställning tar form (19-38)

Angela Fussell: Collecting for Lifetimes - The interactive museum about Croydon people (39-56)

Katja Lindqvist: Iscensättningens verklighet (57-66)

Gösta Salén: Alvar Aalto i spåren (67-84)

Per-Uno Ågren: Om utställningar i Nordisk Museologis tidigare nummer (85-86)

Anne Aurasmaa: Adolf Etholén and Ernest Erickson (87-96)

Maths Isacson: Ett nytt forskningsområde (97-106)

Pilvi Vainonen: An event of curiosity: When a mermaid fake .... (107-116)

Rolf Gilberg: Hvem ejer museumsgenstandene? (117-131)

Samtal och notiser (132-144)

English summaries

 

Copyright 2010 Nordisk Museologi