Contents 1996/1:

Per-Uno Ågren: Museet som makt och motstånd (s. 1-2)

Olof Eriksson: Museerna och kunskapssamhället (s. 3-12)

Göran Rosander: Museerna och tidsandans förändring (s. 13-22)

Sten Rentzhog: 70-talets museum - 25 år efteråt (s. 23-30)

Bengt Lundberg: Museernas maktspråk (s. 31-38)

Ragnheidur Tórarinsdottir: De islandske museers placering i kulturdebatten (s. 39-46)

Annette Vasström: Genstandsindsamling og arbejderkultur (s. 47-60)

Hugues de Varine: Lokalmuseet som process (s. 61-66)

Randi Bårtvedt: Industrisamfunn og kulturarv (s. 67-72)

Marie Nisser: Industriminnen under hundra år (s. 73-82)

Bo Nilsson: Några tankar om EKODOK-90 (s. 83-92)

Eva Persson: Hellre en nybadad syndare... (s. 93-100)

Clara Åhlvik: Rätten till en alldeles egen ram (s. 101-108)

Mikael Parr: Museimän göre sig ej besvär (s. 109-114)

Maria Björkroth: Hembygdens museer - bland andra museer (s. 115-120)

Kenneth Hudson: The wrong and the right road for museums (s. 121-126)

Peter Lewis: Unmixed pleasure and inward doubts (s. 127-134)

Friedrich Waidacher: Museologiens plass i vitenskapenes system (s. 135-144)

Klassikeren: Farlige museer? Fra betænkning nr. 517 (s. 145-147)

Samtal och notiser (s. 148-160)

English summaries

 

Copyright 2010 Nordisk Museologi