Contents 2002/2:


Nefertiti längtar hem
Per-Uno Ågren  1

Håndskriftenes hjemkomst
Vésteinn Ólason 3

’Håndskriftsagen´ set fra Danmark
Birgitte Kjær 8

Återlämning av isländska föremål 1930
Anna Torbjörg Torgrímsdóttir   17

Tilbageføring mellem Danmark og Tyskland

Inge Adriansen 22

Samemuseet i Enare och samernas kulturarv
Tarmo Jomppanen 32

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland
Emil Rosing 34

Tilbage til Færøerne
Arne Thorsteinsson  38

Utlån og avhending fra norske museumssamlinger
Jon Birger Østby  42

Reflexioner kring återförande
Monika Minnhagen-Alvsten  49

Några slutord...
 Nanna Hermansson  57

The Spiral as Concept and as Metaphor
 David Anderson 61

Specify the Spiral
Gwyn Miles  67

The Spiral: Extension to the V&A in London
 Daniel Libeskind  73

’Mathematical Mosaic’
 Cecil Balmond   77

The Cultural Significance of the Spiral
David Anderson  85

Content and Display: Representing the Contemporary
 Jane Pavitt  101

The Spiral as a Museum of the Future
David Anderson  109

Notiser :
Annika Alzén, Hembygd i rörelse 
Annika Waenerberg, Salomons hus och museets idé
Framtidens rötter (PUÅ)  
 
114
119
122

Museologisk poesi    124
 

Copyright 2010 Nordisk Museologi