Contents 2002/1: 


Vad begripa icke kulturvårdarna?
Per-Uno Ågren  1

Utställningskonst i förändring
Lennart Palmqvist  3

Øjenåbner – om projekteringen af Eyebeam Atelier i New York City
Simon Glinvad Nielsen 27

Se, tale, høre – oplevelsens kunst
Bruno Ingemann  31

”Museumsudstillingen i det 21. århundrede” – en kurs vid museumshøjskolen

Vibekke Vange og Ellen Marie Beck  49

Heilskapens detaljar i Ivar Aasen-tunet
John Aage Gjestrum (†) 55

Kulturella arv och kollektiva minnen: Vem är i behov av vad?
Richard Pettersson  79

Från kulturminnesvård till kulturvård
Erík Hofrén  89

Klassikern:
Kulturvårdens plats i samhället
Sverker Janson  91

Modernising the cultural landscape
Sverker Sörlin & Christer Nordlund  95

Private, public and historical sphere
Veera Rautavuoma  107

Notiser  118
 

Copyright 2010 Nordisk Museologi