Contents 2010/1:


REDAKTION
1
Ane Hejlskov Larsen og Sigurjón Baldur Hafsteinsson
PRÆSENTATION AF EVA SILVÉN
PRÆSENTATION AF BRITA BRENNA
3
5

Artikler
HEMBYGDEN SOM SJÄLVKÄNNEDOM OCH FOLKBILDNING
7
Mattias Bäckström
KUNSTPÆDAGOGISK TEORI OG PRAKSIS i ET DIDAKTISK PERSPEKTIV
29
Helene llleris
HVAD ER SPØRGSMÅLET? - OM AT SKABE ET LÆRINGSRUM l UDSTILLINGEN
50
Nana Quistgaard og Bruno Ingemann
'MINIATUREMUSEET'
64
Line Hjorth Christensen
NAR ARKEOLOGI MØTER LOKAL KUNNSKAP - ETISKE IMPLIKASJONER
78
Elin Rose Myrvoll
FRÖSAMLINGAR PÅ MUSEER - NY TEKNIK GÖR VÄRDELÖSA FÖREMÅL VÄRDEFULLA IGEN
96
Matti Wiking Leino
INGÅR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN i MUSEERNAS KOLLEKTIVA MINNE?
109
Else-Marie Karlsson Strese

Forskningsprojekter
BEVARING AF DEN LEVENDE KULTURARV
- INDSAMLING AF PRYDPLANTER PÅ DANSKE MUSEER
124

Irene Hellvik og Helle Ravn

Afhandlinger
MATERIALS RESEARCH IN CONSERVATION AND HERITOLOGY
129
Ulla Knuutinen
Opponentindlæg ved Anne Aurasmaa og Timo Tuurnala
138

Museologiske uddannelser  
MUSEOLOGY TEACHING DEPARTMENTS IN SWEDEN HAVE BEEN EVALUATED
141
Janne Vilkuna

Boganmeldelser  
KONSTEN SOM LÄRANDERESURS
144
Ingrid Vatne
MUSEUMS IN A TROUBLED WORLD: RENEWAL, IRRELEVANCE OR COLLAPSE?
149
Sigurjon B. Hafsteinsson


Copyright 2010 Nordisk Museologi