Contents 2009/2:


REDAKTION
1
Ane Hejlskov Larsen og Marc Maure

Udstillingsformer- og typer
COMPUTERSPIL OG KUNSTMUSEER
4
André Wang Hansen

DEM DER IKKE MAGTER KUNSTEN. KONFLIKTER OMKRING KUNSTOPLEVELSEN VED DE FØRSTE OFFENTLIGE KUNSTUDSTILLINGER l DANMARK.
16

Peter Storm Hansen

Udstillingsteori og -analyser
MAN SER INTE UTSTÄLLNINGEN FÖR BARA FÖREMÅLEN
29
Tandi Agrell
UDSTILLINGEN FORTÆLLER. EN ANALYSE AF KUNSTHAL CHARLOTTENBORGS UDSTILLING "TIL VÆGS"
45

Ane Pilegaard Sørensen

Udstillingshistorier og udstillingsetik
SPEAKING TO THE EYE: THE WILD BOAR FROM SAN ROSSORE
55
Liv Emma Thorsen
HANDTERING AF HELLIGE TING - I MUSEER
80
Rolf Gilberg

Undersøgelser  
SKOLE OG MUSEUM BØR SAMARBEIDE BEDRE
92
Merethe Frøyland og Guri Langholm

Debat om museologi og museumsforskning  
MUSEERNA OCH FORSKNINGEN
110
Richard Pettersson

Igangværende forskningsprojekter  
THE ROLE OF ART MUSEUMS - THE FINNISH CASE
130
Marja-Liisa Rönkkö

Afhandlinger  
INTERPRETING THE STONES: THE TURKU CASTLE AS NARRATIVE SPACE
140
Petja Arnipuu
Opponentindleg ved Juhani Kostet og Jyrki Pöysä
146

Boganmeldelser  
ERIK HEDQVIST VARATS OCH UTVECKLINGENS KEDJA: EN NATURHISTORISK MUSEIUTSTÄLLNING l GÖTEBORG 1923-1968. DlSS., UMEÅ UNIVERSITET 2009.
150

Christer Nordlund


Copyright 2010 Nordisk Museologi