Contents 2003/1:


KONSERVERINGSBEGREBET I DET 20. ÅRHUNDREDE 3
Beate Knuth Federspiel   

DEN FÆNOMENOLOGISKE METODE I MUSEOLOGISK FORSKNING 17
Bjarne Sode Funch  

ROMARNAS BILD- OCH UTSTÄLLNINGSRUM 39
Lennart Palmqvist  

THE CONCEPTUALIZATION OF TIME AND SPACE IN THE MEMORY THEATRE OF GIULIO CAMILLO 51
Anne Aurasmaa  

KULTURARVENS SPEGLINGAR

71
Mattias Bäckström  

ARV OCH NATION: NATIONALROMANTIK I ETT NATURHISTORISKT MUSEUM 95
Eric Hedqvist  

IF WE DO NOT KNOW OUR PAST, WE HAVE NO FUTURE 111
Nina Rinta-Porkkonen & Saija Ylitalo  

HUR BERÄTTAR EN UTSTÄLLNING? 129
Lova Kempe  

SPEJL PÅ VÆGGEN 150
Line Hjorth  

Klassikern:
SYNPUNKTER PÅ DET MUSEALA

155
Ingemar Tunander  
 

Copyright 2010 Nordisk Museologi