Utställning, förmedling / Exhibition, communication
- se även Bildkonst, Kulturhistoria, Pedagogik!

Allmänna texter/General

Aaraas, Olav, Skriften på veggen - og i montrene. 01:1-2 113-118
(Diskuterar museitexters tilltal)

Anderson, David, Time, dreams and museology: We are all museologists now. 97:2 67-76

Baglo, Cathrine, Samer på ville veger? 06:1 3-20
  om "levende utstillinger",  antropologi og vitenskapelige praksiser
Bergvall, Margareta, Meddelanden från forntiden. 98:2 105-118

Bradburne, James, Turning visitors into users. 98:1 39-52

Bäckström, Mattias, Kulturarvens speglingar. 03:1 71-94

Ekström, Anders, Ferdinand Boberg och statistikmaskineriet. 06:1 21-42
  om statistik som medium, attraktion och utställning, ca 1800-1930
Enerstvedt, Åse, Nordisk Museumsfestival i Stavanger - forum for utstillingsproblematikk. 98:2 95-104
(Stavanger-festivalen kring museiutställningar 1998 - brister och förtjänster kommenteras)

Frøyland, Merethe, Multiple erfaringer i multiple settinger. 03:2 51-70

Gaard, Hilde, Utstillingen som dokumentasjonsform i moderne og postmoderne tider. 99:1 63-74

Gjendem, Camilla, Kunstmuseets utstillingspraksis. 00:2 69-98

Gjestrum, John Aage, Utstilling av levende mennesker. 01:1-2 60-70
(Om samer och samekultur som utställningsobjekt i Europa under 1800-talet)

Gjestrum, John Aage, Heilskapens detaljar i Ivar Aasen-tunet. 02:1 55-78

Hallgren, Claes, Hjalmar Stolpe - en folkbildares utställningssyn. 99:2 87-110

Hedqvist, Eric, Tidiga syntetiska utställningarr i naturhistoriska museer. 04:2 75-84

Hudson, Kenneth, The right and the wrong road for museums. 96:1 121-126

Ingemann, Bruno, Se, tale, høre - oplevelsens kunst. 02:1 31-48
(Om utställningar som kan beröra alla sinnen)

Jonsson, Heléne, Om ljud i utställningar. 03:2 89-98

Kempe, Lova, Hur berättar en utställning. 03:1 129-149

Kjeldbæk, Post-modernism and the three generations of museums. 01:1-2 119-126

Laursen, Janne, Museer og succes. 94:2 101-108

Lindqvist, Katja, Iscensättningens verklighet. 97/1 57-66

Lundberg, Bengt, Historien utställd. 98/1 83-88

MacDonald, Sally, Dead or alive - some questions about objects and people. 98/2 17-28

Maure, Marc, The exhibition as theatre. 95/2 155-168
(Att ställa ut är att iscensätta)

Maure, Marc, Bønder, ånder, dukker og skuespillere i de første folkemuseene. 04:1 59-84

Meldgaard, Inge, Fremtidens museumspædagogik. 94/2 71-92

Mordhorst, Camilla och Nielsen, Kitte Wagner, Formens semantik - en teori om den kulturhistoriske udstilling. 97:1 3-18

Nordenskiöld, Erland, Våra museer och folkbildningsarbetet (1908). 93:2 109-110

Otto, Lene och Pedersen, Lykke L., Livshistorie - livsforløbets historie - refleksioner over livet som udstillingstema. 97:2 43-66

Palmqvist, Lennart, Utställningskonst i förändring. 02:1 3-26
(Ger en översikt av utställningsformernas förändring under 1900-talet)

Pavitt, Jane, Content and display: representing the contemporary. 02:2 101-108

Persson, Eva, Producenten, konstnären och formgivaren. 95:1 47-52
(Diskuterar rollfördelningen under en utställningsproduktion)

Persson, Eva, Hellre en nybadad syndare. 96:1 93-100
(Pläderar för utställningen som konstform. Den ska göra besökaren 'berörd, förförd, äcklad, upprörd')

von Plessen, Marie-Louise, Order and culture: Passages of popularization. 94:1 25-30
(Den politiska bakgrunden till museet som offentlig institution för att förmedla nationens idé)

Petersen, Vibeke, Museet og kunstens iscenesættelse. 96:2 115-124

Sandahl, Jette, Proper objects among other things. 95:2 97-106
(Om hur de materiella tingens mångtydighet kommer till uttryck i Kvinnomuseet i Århus)

Strandgaard, Ole, Museumsudstillingen - nogle forsøg på klassifikation af udstillinger. 04:2 107-118

Treinen, Heiner, Vad söker besökaren i museet? 94/2 57-70

Tunander, Ingemar, Synpunkter på det museala (1969). 03:1 155-160

Wagner, Ulla, Presenting 'The Other'- dilemmas for ethnographic museums. 98:2 79-94

Wange, Vibekke och Beck, Ellen Marie, 'Museumsudstillingen i det 21. århundrede' - en kurs vid Museumshøjskolen. 02:1 49-54

Wiktorsson, Stefan, Museiljus och teaterljus. 95/1 63-68

Ågren, Per-Uno, Om museer och utställningsspråk. 95:1 39-46

Ågren, Per-Uno Att ställa ut historia (1972). 04:2 137-142

Särskilda utställningar/Specific exhibitions

Bergvall, Margareta, 'Möten mellan älvarna' - en utställning tar form. 97:1 19-38

Christie, Inger Lise, Utstillingen 'Med egin hand'. 96:2 93-114

Fussell, Angela, Collecting for 'Lifetimes' - the interactive museum about Croydon people. 97:1 39-56

Gjestrum, John Aage, Heilskapens detaljar i Ivar Aasen-tunet. 02:1 55-78

Hjorth, Line, Til minde om byen. 01:1-2 135-152

Ingemann, Bruno, "Det er helt vildt!" - om læsestrategier og reception av en udstilling. 99:1 155-172

Ingemann, Bruno, Et menneske i oldtiden. 00:1 56-64

Persson, Eva, Det kannibaliska museet. 04:1 117-126

Salén, Gösta, Kring en vandringsutställning. 98:1 95-108

Vasström, Annette, "Danmarkshistorier 1660-2000" - om baggrund, vilkår og reaktioner på en ny udstilling. 04:2 85-106

Åhlvik, Clara, Rätten till en alldeles egen ram. 96:1 101-108
(Om det enskilda människoödets betydelse för att erbjuda historisk förståelse)


Copyright 2010 Nordisk Museologi