Utredningar/Reports

En kulturpolitisk redegørelse. Betenkning nr 517. (1969) 96:1 145-147
(En klassiker kommenterad av Ole Strandgaard)

Rosander, Göran, Museet som bildningsinstitution. 95:1 101-116
(Granskning av den svenska statliga utredningen 'Minne och bildning' SOU 1994:51)

Sanderhoff, Merete, dette er ikke en kanon. 06:1 74-88
om kanonisering og dens effekt på samtidskunsten

Copyright 2010 Nordisk Museologi