Teknik, teknik- och industrihistoriska museer, science centers /Museums of technology and industry

Andersen, Hemming, Fysik og museum: Hauchs fysiske Cabinet. 94:2 31-46

Baptista, Maria do Ceu, Destruction can happen almost without noticing. 01:1-2 103-112

Bårtvedt, Randi, Industrisamfunn og kulturarv. 96:1 67-72

de Haan, David, Ironbridge - from museum to World Heritage Site. 96:2 41-50

Hamrin, Örjan, Ekomuseum Bergslagen - från idé till verklighet. 96:2 27-34

Isacson, Maths, Ett nytt forskningsområde. 97:1 97-106

Nisser, Marie, Industriminnen under hundra år. 96:1 73-82

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi