Restitution

Adriansen, Inge, Tilbageføring mellem Danmark og Tyskland. 02:2 22-31

Jomppanen, Tarmo, Samemuseet i Enare och samernas kulturarv. 02:2 32-33
(Kan samiska objekt i andra museer 'återföras' till ett nyetablerat samiskt museum?)

Kjær, Birgitte, 'Håndskriftsagen' set fra Danmark. 02:2 8-16
(Om återföringen av isländska handskrifter från Danmark till Island)

Minnhagen-Alvsten, Monika, Reflexioner kring återförande. 02:2 49-56

Ólason,Vésteinn, Håndskriftenes hjemkomst. 02:2 3-7

Rosing, Emil, Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland. 02:2 34-37

Skougaard, Mette, Folk museums in conflicts of national heritage. 95:2 23-32

Thorsteinsson, Arne, Tilbage til Færøerne. 02:2 38-41

 

 

 

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi