Publikstudier, sociologi / Audience studies, sociology

Adotevi, Stanislas, Museets plats i samtidens bildning och kultur. (1971) 99:1 182-184

Bradburne, James, Turning visitors into users. 98:1 39-52

Clarke, Peter, Developing audiences, developing learning: audience needs and the nature of learning. 99:1 101-114

Eriksson, Olof, Museerna och kunskapssamhället. 96:1 3-12

Hofrén, Erik, Kenneth Hudson: "Museums are a growth industry". 00:1 13-16
(Museerna som samhällsekonomisk tillväxtfaktor kräver att publikens synpunkter noga beaktas)

Hudson, Kenneth, The right and the wrong road for museums. 96:1 121-126
(Diskuterar kvantitet och kvalitet i vägvalet - mängden besökare eller besökets värde?)

Ingemann, Bruno, Ti teser om museet i samfunnet. 00:1 47-55
(Teser som sammanfattar museets förmedlingsuppgift)

Kinard, John, To meet the needs of today's audience (1972). 04:1 114-117

Laursen, Janne, Museer og succes. 94:2 101-108
(Museers resultat kan inte värderas med kommersiella metoder. Nya kriterier en museologisk uppgift?)

Meldgaard, Inge, Fremtidens museumspædagogik. 94:2 71-92

Nordenskiöld, Erland, Våra museer och folkbildningsarbetet (1908). 93:2 109-110

Nylöf, Göran, Swedish museum visitors. 95:2 199-202
(Återger den bild av svenska museers publik som framträder i Statens Kulturråds Kulturbarometer)

Olofsson, Elisabet, Growing from challenge. 99:1 125-134
(Konkret beskrivning av det svensk/afrikanska museisamarbetet i SAMP-programmet)

Prosalendis, Sandra, District six - Kanaladorp. 99:1 135-146

Rautavuoma, Veera, Private, public and historical sphere. 02:1 107-117
(En roman av Kate Atkinson föranleder reflektioner kring människors upplevelsesfärer)

Treinen, Heiner, Vad söker besökaren i museet? 94:2 57-70
(I tyska publikstudier analyseras besökarbeteendet och jämförs med studier av massmediekonsumtion)

Copyright 2010 Nordisk Museologi