Pedagogik/Pedagogics

Bradburne, James, Turning visitors into users. 98:1 39-52
(Att förändra museipubliken från besökare till användare är en överlevnadsfråga för museerna)

Chadwick, Alan, Museums and lifelong learning: the 33 adult dimension. 00:1 79-86
(Museernas roll i det livslånga lärandet särskilt viktig för vuxenpubliken)

Clarke, Peter, Developing audiences, developing learning: audience needs and the nature of learning. 99:1 101-114
(Att både känna publikens behov och en adekvat metodik förutsättningen för pedagogisk framgång)

Ekeland, Torun, Museumsdidaktikk som kunnskapsfremstillernes dilemma. 99:2 3-14
(Argumenterar för att göra alternativa tolkningar av den materiella kulturen tillgängliga)

Frøyland, Merethe, Multiple erefaringer i multiple settinger. 03:2 51-70

Kinard, John, To meet the needs of today's audience (1972). 04:1 114-116

Meldgaard, Inge, Fremtidens museumspædagogik. 94:2 71-92
(Försvarar empiriska publikstudier mot åsikten att varje besökare konstruerar sin egen kunskap)

Moberg, Carl-Axel, Om pedagogik och propaganda i arkeologiska museer. (1957) 01:1-2 171-174

Nordenskiöld, Erland, Våra museer och folkbildningsarbetet (1908). 93:2 109-110
(Om museernas viktiga uppgift som bildningsinstitutioner i samhället)

Palviainen, Ritva, Museipedagogik och livslångt lärande. 99:2 15-22
(Redovisar ett konkret projekt i Keski-Suomen Museo, Jyväskylä)

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi