Naturhistoria, naturhistoriska museer, naturvård / Natural history and museums, environmental protection

Ampt, Peter och Raymond, Linda, Culture denatured and nature decultured. 00:2 3-12
(Utställningar i Australian Museum, Sydney, leder till samarbete mellan natur- och kulturvetare)

Broberg, Gunnar, En värld av under. 93:2 19-27
(Om det naturhistoriska museets genesis)

Hedqvist, Eric, Arv och nation: nationalromantik i ett naturhistoriskt museum. 03:1 95-110

Hedqvist, Eric, Tidiga syntetiska utställningar i naturhistoriska museer. 04:2 75-84

Hoch, Ella, Museerne som arnen for det evolutionære verdensbillede. 94:2 3-20

Hopkins, Daniel P., Peter Thonning and the natural historical collections of Denmark's Prince Christian (VIII) 1806-09. 96:2 149-164
(Om en episod i historien om de naturhistoriska samlingarnas etablering i Danmark)

Kristensen, Niels P., Den naturhistoriske samling og forskningen. 94:2 47-56

Nordlund, Christer, Organising geology for display. The museum of the Swedish geological society 1871-1915. 99:2 111-130

Parkington, John, Clanwilliam living landscape project. 99:1 147-154
(Ett naturhistoriskt platsmuseum i Sydafrika med det samtidiga syftet att integrera två folkgrupper)

Parr, Albert Eide, The natural history museum (1939). 95:2 147-154
(Om målsättning och arbetsuppgifter för naturhistoriska museer)

 

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi