Museihistoria/Museum history
- se även sammanställning 03:1 70!

Aurasmaa, Anne, The conceptualization of time and space in the Memory Theatre of Giulio Camillo. 03:1 51-70

Aurasmaa, Anne, Universal orders in collections of 16th and 17th Century Italy. 04:2 53-70

Becker, Annesofie, The Genealogy of the Museum. 93:2 3-5
(En introduktion till danska Nationalmuseets stora utställning 'Museum Europa' 1993)

Bencard, Mogens, Museerne og verdensordenen, Kunstkammerets opståen og grundidé. 93:1 3-16
(Om likheterna mellan renässansens konstkammare och det moderna museet)

Bencard, Mogens, Kunstkammers and Museums. 94:1 21-24
(Hur den danska konstkammarens bildningsuppgift formulerades i samband med dess upplösning)

Björkroth, Maria, 'Hembygd' - a concept and its ambiguities. 95:2 33-40
(Ordet 'hembygd' är svårt att översätta, men ett nyckelord för att förstå Sveriges modernisering)

Brenna, Brita, Et sant og levende bilde av verden; verdensutstillinger og museumshistorie. 99:1 39-62
(Om världsutställningarnas betydelse för museernas utveckling)

Broberg, Gunnar, En värld av under. 93:2 19-27
(Naturhistoriska museers framväxt, differentieringen mellan forskande och allmänbildande museer)

Bäckström, Mattias, Kulturarvens speglingar. 03:1 71-94

Gjestrum, John Aage, "Museumsmænd og deres skidne tøi". 01:1-2 21-32
(Konflikten i Norge mellan centralmuseer och lokalmuseer, museiyrkets professionalisering)

Gundestrup, Bente, Kunstkammeret og Albert Eckhouts malerier. 04:1 43-58

Hedqvist, Eric, Arv och nation: nationalromantik i ett naturhistoriskt museum. 03:1 95-110

Jensen, Jørgen, Christian Jürgensen Thomsens museum: - en guldaldervision. 93:1 17-30
(Thomsens vision för det danska Nationalmuseets organisation)

MacGregor, Arthur, Antiquarian Attitudes. 93:2 7-18
(Om nationalmuseernas historiska roll för att forma nationella identiteter i Europa)

Maure, Marc, GHR - Georges Henri Rivière - og folkemuseets genesis i Frankrike. 94:2 121-131
(Rivière var starkt påverkad av intrycken från skandinaviska 'folkmuseer' och 'hembygdsgårdar')

Maure, Marc, John Kinards stemme. 04:1 109-113

Melchior, Marie Riegels, Mode på mode på museerne! 05:2 103-113
  Om nye tendenser og udstillingsmåder
Olofsson, Elisabet, Museums without limit. 95:2 81-96
(Om SAMP, det av svenska biståndsorganet SIDA stödda svensk-afrikanska samverkansprojektet)

Palmqvist, Lennart, De första renässansmuseerna i Rom och Florens. 99:1 3-16
(Den tidigaste italienska museihistorien)

Rasmussen, Holger, Hvorfor opstod Folkemuseet? 93:2 29-38
(Om Bernhard Olsen och det samhällsklimat som gjorde Folkemuseet möjligt)

Rentzhog, Sten, '70-talets museum' - 25 år efteråt. 96:1 23-30
(Skriften '70-talets museum' argumenterade för sammanhållen museiverksamhet och kulturvård)

Rivière, Georges-Henri, Folkemuseene i utlandet og det fremtidige 'Musée français des arts et traditions populaires (1936). 94:2 117-120
(Belyser de utländska impulserna bakom ATPmuseet i Paris)

Rosander, Göran, Karl-Erik Forsslund - pionjär inom hembygdsvården. 95:1 117-124

Sandvig, Anders, Bygningsmuseer (1902). 94:1 90-92

Wagner, Peter, Fra kunstkammer til moderne museum. 94:2 21-30
(Ett danskt naturaliekabinett tillkom 1759, ur detta utvecklades ett modernt naturmuseum)

Vainonen, Pilvi, An event of curiosity: When a mermaid fake crawled on a TV-screen. 97:1 107-116

Vilkuna, Janne, C.R. Ehrström och Brahestad - ett stycke finsk museihistoria. 98:1 109-113

Vilkuna, Janne, The Finnish Museums Association - 75 years working for museums. 99:1 17-32

Wyss, Beat, The Tübingen Conspiracy. 94:1 31-46
(Skrev Hegel, Schelling och Hölderlin tillsammans i Tübingen en text som förebådar konstmuseets idé?)


Copyright 2010 Nordisk Museologi