Museer/Museums

Översikter/Overviews

Bloch, Marc, Om friluftsmuseer och bygdemuseer i Skandinavien (1930). 93:1 73-76

Donghai, Su, Museums and museum philosophy in China. 95:2 61-80

Kavanagh, Gaynor, Museums in Britain and the First World War. 93:2 39-50

Lukas, Tönis, Estonian museums in changing times. 95:2 55-60

Maure, Marc, Hundre år med Lenin i Sibir. 03:2 3-26

Sigurdsson, Helgi M., Museums in Iceland. 95:2 49-54

Webber, Kimberley, Australian museums on show for ICOM'98. 98:1 3-8

Särskilda museer/Specific museums

Andersen, Hemming, Fysik og museum: Hauchs fysiske Cabinet. 94:2 31-46
(En historisk dansk instrumentsamling, nu på Sorø akademi)

Aurasmaa, Anne, Adolf Etholén and Ernest Erickson. 97:1 87-96
(Om etnografica i Finlands nationalmuseum)

Bucys, Zygintas, Sources of the National Museum of Lithuania. 01:1-2 193-203
(Nationalmuseet i Vilnius och dess samlingar)

Ehrström, Carl Robert, Ett museimanifest år 1862. 98:1 114-115
(Utarbetat för österbottniska Brahestads museum)

Gjestrum, John Aage, Heilskapens detaljar i Ivar Aasen-tunet. 02:1 55-78
(Om uppbyggnaden av museet på norska Nordvestlandet 1995-2000. Textredaktör: Otto Grepstad)

Hein, Jørgen, Repræsentation eller belæring? 01:1-2 153-170
(Status eller lärande, skattkammare eller konstkammare? - de kungliga samlingarna på Rosenborg)

Kava, Ritva, Man and Idea. A short History of the Baron Emil Cedercreutz Museum. 94:2 109-116
(Om museet i Harjavalta, Satakunta)

Lewis, Peter, Unmixed pleasure and inward doubts. 96:1 127-134

Liimatainen, Kirsi, Museum Work as Part of the Present. 04:1 93-96
(Om finska vägtrafikmuseet Mobilia)

Malmisalo, Anne-Maija, Viborg museum - museet hemsökt av krig. 00:1 97-108

Maure, Marc, Et museum i det høye Nord. 04:2 9-14
(Västerbottens museum i Umeå)

Minkkinen, Aino, The Lenin Museum in Tampere. 96:2 131-138

Nordlund, Christer, Organising geology for display, The museum of the Swedish geological society 1871-1915. 99:2 111-130
(Geologiska museet i Stockholm, ett strandat museiprojekt)

Persson, Eva, Det kannibaliska museet. 04:1 117-126

Prosalendis, Sandra, District six - Kanaladorp. 99:1 135-146
(Ett uppmärksammat museum i ett under apartheidtiden utraderat bostadsområde i Kapstaden)

Roivas, Katariina, Gold and brocade, icons and imperial objects. 00:2 99-108
(Om den ortodoxa kyrkans museum i Kuopio)

Skougaard, Mette, Interiører på Frederiksborg. 03:2 71-88

Wäre, Rittva, The National Museum of Finland 1916-1996. 96:2 139-148

Åhlvik, Clara, Det ser ut som ett museum. 98:1 109-113


Copyright 2010 Nordisk Museologi