Medier /Media

Johansen, Anders, Museet i dagens mediesituation. 00:1 65-78
(Museimediet utmanas och måste anpassa sig, som bildkonsten en gång till fotografi, teatern till film)

Liukkonen, Eija och Väyrynen, Mika, The Finnish National Gallery's home page. 97:2 29-42

Nielsen, Arno Victor, Med Gutenberg på internettet. 97:2 3-12

Ågren, Per-Uno, Museerna på den digitala scenen. 97:2 13-18
(Försöker hävda museets mediespecifika egenskaper mot digitala mediers abstrakta närvaro överallt)

Østby, Birger, Fra elektroniske kataloger til informasjonssystem. Informasjonsteknologi ved norske museer. 97:2 19-28

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi