Kulturvård / Protection and care of historical sites

Bergdahl, Ewa, Från industriminne till industriarvets kulturarv. 03:2 103-108

Bergvall, Margareta, Meddelanden från forntiden. 98:2 105-118

Forsslund, Karl-Erik, Kulturskydd och bygdemuseer (1914). 95:1 125-133
(En klassisk text om lokalmuseernas roll)

Gjestrum, John Aage, Ur fyra plandokument. 01:1-2 80-92
(Svenska kommunala museer; Jugendsenter, Ålesund; Antikvarisk bygningsbank; Viking Melk i Kapp)

Hofrén, Erik, Från kulturminnesvård till kulturvård. 02:1 89-90
(Historien om en begreppsförskjutning)

Isacson, Maths, Ett nytt forskningsområde. 97:1 97-106

Janson, Sverker, Kulturvårdens plats i samhället (1974). 02:1 91-94
(Ett utdrag ur Jansons plädering för en förändrad syn på kulturminnesvårdens uppgifter)

Løkkegaard Poulsen, Karen, Oplysning, oplevelse og arbejde i et EU-mål 3-område - om projekt Hejrede vold. 00:1 109-121
(Ett mångfasetterat kulturvårdsprojekt finansierat med arbetsmarknadsmedel och EU-stöd)


Copyright 2010 Nordisk Museologi