Kulturpolitik/Cultural policy

Adotevi, Stanislas, Museets plats i samtidens bildning och kultur (1971). 99:1 182-184
(Talet från ICOMs generalkonferens i Grenoble 1971 med dess hårda kritik av Västvärldens museer)

Anderson, David, Our Enlightenment. 04:2 119-128

Eriksson, Olof, Museerna och kunskapssamhället. 96:1 3-12
(Museerna måste bli platser för kritisk samhällsdebatt, motvikter till IT-ålderns växande maktelit)

Hansen, Kjell, Kulturarvspolitik och museiutställingar. 05:2 61-75
Kallberg, Ulla, Om ett museifartyg i Åbo som politiskt instrument. 03:2 97-101

Kinard, John, To meet the needs of today's audience. (1972) 04:1 114-116

Råberg, Per, Kulturpolitik och värdekultur. 98:2 119-134
(I en kommentar till FN-rapporten 'Our Creative Diversity' hävdas en humanekologisk samhällssyn)

Smeds, Kerstin, Danse macabre i musernas hus. 04:1 3-10

Thórarinsdóttir, Ragnheidur, De islandske museers placering i kulturdebatten. 96:1 39-46

 

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi