Kulturhistoria, historiska museer och utställningar, friluftsmuseer/Cultural history museums and exhibitions, open air museums
- se även sammanställning 03:2 102!

Anderson, Margaret, Collecting for cultural diversity. 00:1 21-34

Björkroth, Maria, Hembygdens museer - bland andra museer. 96:1 115-120
(Den officiella statistikens uppgifter om antalet svenska lokalmuseer ifrågasätts)

Christie, Inger Lise, Utstillingen 'Med egin hand'. 96:2 93-114
(En utställning i Norsk Folkemuseum med en ny syn på folkkonsten och dess utövare)

Gjestrum, John Aage, Fra folkemuseum til økomuseum. 01:1-2 33-52

Gjestrum, John Aage, Da fyrstikkfabrikken ble bygget. 01:1-2 4-11
(Om tillkomsten av en tändsticksfabrik i Toten på 1870-talet)

Gjestrum John Aage, Ingen lek, men arbeid og slit. 01:1-2 12-17
(Om barnarbete i tändsticksfabriken)

Gjestrum, John Aage, Petra Jensen bodde "i Bolin". 01:1-2 19-20
(Om arbetarbostäder vid tändsticksfabriken)

Hudson, Kenneth, Why every museum is really a museum of social history. 00:1 3-12
(Genom sambanden mellan tingen och deras brukare har alla museer en socialhistorisk dimension)

Isacson, Maths, Ett nytt forskningsområde. 97:1 97-106

Lahtonen, Hannu, Asko Aaltonen, a lifetime of local history. 95:2 41-48
(Finlands första lokalhistoriska sällskap i Loja, grundat av Esko Aaltonen, blev 100 år 1994)

Lewis, Peter, Unmixed pleasure and inward doubts. 96:1 127-134
(Om Beamish friluftsmuseum)

Lindqvist, Svante, Symbolernas arkeologi. 03:2 27-50

Losman, Arne, Skoklosters slott - en minnesteater. 94:1 47-52

Lundberg, Bengt, Historien utställd. 98:1 83-88
(Om en undersökning av förhållandet mellan museernas och skolböckernas versioner av historien)

Mordhorst, Camilla och Nielsen, Kitte Wagner, Formens semantik - en teori om den kulturhistoriske udstilling. 97:1 3-18
(Utifrån en utställning i Berlin hävdas att en utställnings form och innehåll inte alltid stämmer)

Olsen, Bjørnar, Bilder fra fortida? Representasjoner av samisk kultur i samiske museer. 00:2 13-30
(Samernas bild av sin egen kultur är ofta påverkad av äldre bilder formade av storsamhällets forskare)

Olsen, Bjørnar, Momenter til et forsvar av tingene. 04:2 25-36

Otto, Lene och Pedersen, Lykke L., Livshistorie - livsforløbets historie - refleksioner over livet som udstillingstema. 97:2 43-66
(Om förarbetet på en narrativ utställning i danska Nationalmuseet)

Parr, Mikael, Museimän göre sig ej besvär. 96:1 109-114
(Om personmuseer, en av amatörer omhuldad museityp som räddar bemärkta personers boningar)

Pavitt, Jane, Content and display: representing the contemporary. 02:2 101-108

Rivière, Georges-Henri, Folkemuseene i utlandet. (1936). 94:2 117-120
(Den berömde franske museologen tog intryck av skandinaviska friluftsmuseer)

Sandvig, Anders, Bygningsmuseer (1902). 94:1 90-92
(Maihaugens grundläggare försvarar de lokala bygdemuseerna mot centralmuseernas anspråk)

Skougaard, Mette, Interiører på Frederiksborg. 03:2 71-88

Vasström, Annette, "Danmarkshistorier 1660-2000" - om baggrund, vilkår og reaktioner på en ny udstilling. 04:2 85-106

Ågren, Per-Uno, Att ställa ut historia. (1972) 04:2

Åhlvik, Clara, Det ser ut som ett museum. 98:1 109-113
(Om ett besök i Museum of Jurassic Technology i Los Angeles)


Copyright 2010 Nordisk Museologi