Konservering/Conservation

Bergh, Jan-Erik och Åkerlund, Monika, Bevarandefrågor - en angelägenhet för oss alla. 98:1 33-38

Bergh, Jan-Erik och Hallström, Ann, Anoxic treatment of a moth-infected saddle. 00:2 119-122
(Om en ny metod för att behandla en sadel som i Skoklosters samlingar angripits av klädesmal)

Federspiel, Beate Knuth, Bedvidstheden om kulturarven og incitamenter til bevaring. 98:2 3-16
(Hur idén om ett materiellt kulturarv vuxit fram och lett till internationella konventioner)

Federspiel, Beate Knuth, Konserveringsbegrebet i det 20. århundrede. 03:1 3-16

Normann Bache, Snorre, Scanning for bevaring. 04:1 97-102

Valtonen, Rauni och Hannu, The restoration of a Bell P-39Q Airacobra aircraft. 00:2 109-118
(Beskriver arbetet med att restaurera ett stridsflygplan i Keski-Suomen Ilmailumuseo, Tikkakoski)

 

 

 

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi