Informatik

Liukkonen, Eija och Väyrynen, Mika, The Finnish National Gallery's home page. 97:2 29-42
(Museipedagogerna tog 1995 initiativet till Finska Nationalgalleriets hemsida på Internet)

Maroeviç, Ivo, Museology as a discipline of information science. 97:2 77-92
(Argumenterar för att museologin skall definieras som en informationsvetenskap)

Maroeviç, Ivo, The phenomenon of cultural heritage and the definition of a unit of material. 98:2 135-142
(Det materiella kulturarvets komponenter ges en informationsteoretisk definition)

Nielsen, Arno Victor, Med Gutenberg på internettet. 97:2 3-12
(Den digitala hypertexten befriar från skriftens linearitet - enligt McLuhan ett paradigmskifte)

Østby, Birger, Fra elektroniske kataloger til informasjonssystem. Informasjonsteknologi ved norske museer. 97:2 19-28

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi