Fotografi/Photography

Fentz, Mytte, Tekst og billede i etnografisk formidling. 98:2 69-78

Garnert, Jan, Rethinking visual representation. 95:2 169-190
(Diskuterar de klassiska folklivsmotiv som Nils Keyland fotograferade på 1910- och 20-talen)

Nilsson, Bo, Några tankar om EKODOK -90. 96:1 83-92

Nilsson, Bo, Det visuella museet. 04:2 17-24

 

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi