Etik, juridik, rättsfrågor / Ethics, laws and legislation

Mattias Bäckström, Frizon och lagrum. 03:2 109-139
(Om konflikten kring bland annat ett världsarv vid en Europaväg i Bohuslän)

Gilberg, Rolf, Hvem eier museumsgenstandene? 97:1 117-131

Johansson, Perry, Orvar Karlbeck på skattjakt: 05:2 28-43
 

Historien bakom ôstasiatiska Museets svenska kinesamlinger


Jørgensen, Helle, Indfødte folk og humant materiale på museum. 05:2 44-60
  En voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra danmarks nationalmuseum
Minnhagen-Alvsten, Monika, Reflexioner kring återförande. 02:2 49-56
(Ger exempel på hur svenska centralmuseer hanterat restitutionsfrågor)

Vilkuna, Janne, The deceased as an issue of museum ethics. 01:1-2 175-184

Østby, Jon Birger, Utlån og avhending fra norske museumssamlinger. 02:2 42-48

 

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi