Ekologi, ekomuseer/Ecology, ecomuseums

Bellaigue, Mathilde, Local identity in the process of globalisation. The ecomuseum questioned. 99:2 55-64
(I ljuset av de förändringar som skett med 'gamla' ekomuseer ställs frågan om museitypens framtid)

Bergdahl, Ewa, Ekomuseet i en framtidsvision. 96:2 35-40
(Om det svenska industrihistoriska Ekomuseum Bergslagen)

Gjestrum, John Aage, Fra folkemuseum til økomuseum. 01:1-2 33-52
(Den naturliga utvecklingen av det norska 'folkemuseet' till ekomuseum)

Gjestrum, John Aage, En bibliografi om økomuseer. 96:2 57-70

de Haan, David, Ironbridge - from museum to World Heritage Site. 96:2 41-50
(Ironbridge-museet har förklarats som världsarv - vilka har konsekvenserna blivit?)

Hamrin, Örjan, Ekomuseum Bergslagen - från idé till verklighet. 96:2 27-34

Hudson, Kenneth, Ecomuseums become more realistic. 96:2 11-20
(Tankar om ekomuseernas utveckling och den jämförbara musealiseringen av samhällsmiljöer)

Laishun, An och Gjestrum, John Aage, The ecomuseum in theory and practice. The first Chinese ecomuseum established. 99:2 65-86
(Med stöd av norska insatser kunde 1998 det första kinesiska ekomuseet i Guizhou-provinsen invigas)

Olofsson, Ulla Keding, Riksutställningars seminarier och ekomuseibegreppet. 96:2 3-10
(Ekomuseet fanns bland de internationella museologiska nyheter som seminarierna introducerade)

Råberg, Per, Ekologi som kulturvetenskap. 96:2 71-86
(En kulturpolitiskt viktig emancipatorisk humanekologi kan motverka rådande världskris)

de Varine, Hugues, Ecomuseum or community museum? 96:2 21-26
(Det lokala samhällsmuseet kan föra ekomuseets idé vidare)

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi