Dokumentation, samlande / Documentation, collecting

Anderson, Margaret, Collecting for cultural diversity. 00:1 21-34
(Migration Museum i Melbourne och dess insamlingsprogram)

Aurasmaa, Anne, Adolf Etholén and Ernest Erickson. 97:1 87-96

Berkaak, Odd Are, Samtidsdokumentasjon: en spøkelseshistorie. 01:1-2 127-134
(Om nödvändigheten av att dokumentera nyheter, även kortlivade, efemära)

Christensen, Lars K., Industrisamfundets kulturhistoriske betydning. 05:1 15-28
Fussell, Angela, Collecting for 'Lifetimes', the interactive museum about Croydon people. 97:1 39-56
(Hur en 'dialogutställning' kan medverka till ett samhällets identitet och självförtroende)

Gaard, Hilde, Utstillingen som dokumentasjonsform i moderne og postmoderne tider. 99:1 63-74
(Med sin givna form blir utställningar en vigtig dokumentation av sin egen tids sätt att se)

Hansen, Maiken, Collections management eller samlingsforvaltning. 98:2 41-50

Kostet, Juhani, Insamlingsprogram - grunden för planmässiga samlingar. 98:1 53-66

Lönnqvist, Bo, Gränsen som museal struktur. 93:2 99-108
(Om de gränser som museers klassifikation sätter för förståelsen av kulturell dynamik och förändring)

MacDonald, Sally, Dead or alive - some questions about objects and people. 98:2 17-28
(Finns likheter mellan förmedlingsuppgiften i ett socialhistoriskt och ett arkeologiskt museum?)

Mordhorst, Camilla, Museumsgenstanden som relikvie. 98:2 29-40
(Kopplingen ting och text i utställningar ofrånkomlig; båda måste framträda med samma lödighet)

Nilsson, Bo, Några tankar om EKODOK -90. 96:1 83-92
(Ett svenskt fotodokumentärt program som blev resultatet av en statlig museiutredning)

Palo-oja, Ritva och Willberg, Leena, How to manage collections? 98:2 51-68

Pavitt, Jane, Content and display: representing the contemporary. 02:2 101-108
(Diskuterar en förnyelse av ett konstindustrimuseums insamlings- och utställningsprogram)

Pearce, Susan, Towards Modernist Collection. Some European Practices ... 93:2 87-98
(Gamla europeiska kulturdrag har format även modernt samlande i museerna)

Pettersson, Susanna, Public and private: the main categories of art collecting in Finland. 98:1 67- 82

Vasström, Annette, Genstandsindsamling og arbejderkultur. 96:1 47-60
(Den analys av insamlingsuppgiften som blev grunden för Arbejdermuseet i Köpenhamn)

Witt, Torben, De sidste 100 år. (1977) 97:2 106-112
(En plädering för målmedvetna insamlingsprogram)

Wolff, Bente, Material objects in a cross-cultural perspective. 95:2 107-122

Copyright 2010 Nordisk Museologi