Bildkonst, konstmuseer, konstutställningar / Visual arts in museums and exhibitions
- se även sammanställning i 03:1 38!

Bolin, Göran, Våldets estetik; Estetisk praxis, social distinktion och filmbytande unga män. 99:2 45-54
(Mot en bakgrund av hur estetiska värden ger social status beskrivs filmbytarnas värdeskalor)

Dercon, Chris, You can be a museum or you can be modern, but you can't be both. 99:2 31-44
(Konstmuseibegreppet kan inte svälja hur mycket nytt som helst; är det publika museet längre möjligt?)

Fischer, Erik, Kunstens museer, museernes kunst? 93:1 31-44
(Kontemplation eller happenings - hur definieras konstmuseets värde för publiken?)

Fuente, Eva de la, Cornelis norbertus Gijsbrechts og kunstkammerets perspectiv kammer. 05:1 69-86
Gjendem, Camilla, Kunstmuseets utstillingspraksis. 00:2 69-98
(Alexander Dorners konstmuseipedagogik; konstmuseidebatten i Norden under 1960-70- talen)

Grasskamp, Walter, Reviewing the museum - or: the Complexity of Things. 94:1 65-74
(Konstmuseers bedrägligt förenklade utvecklingslära skymmer historiens komplexitet)

Groys, Boris, The Logic of the Collection. 93:2 73-86
(Utvecklar tesen att det moderna museets tillkomst gav upphov till konstbegreppet)

Grøn, Karen, kurator for en dag - en leg i museets rituelle rum 06:1 43-58
Hjorth, Line, Til minde om byen. 01:1-2 135-152
('Memento Metropolis' i Köpenhamn 1996 analyseras som 'refleksiv' utställning)

Illeris, Helene, Four 14- and 15-year-olds and a contemporary work of art. 99:1 173-181
(Ungdomars reaktioner inför Helen Chadwicks 'Cyclops Cameo' relateras till tre teoretiska modeller)

Lindqvist, Katja, Iscensättningens verklighet. 97:1 57-66
(Hur installationskonsten engagerar publik belyses med verk av Vera Frenkel och Peter Johansson)

Løveid, Birthe Marie, Om strandvandringer og annen unyttig eksersis. 95:1 69-76
(En skulptörs tankar om konstens musealisering, om konstverks liv och död i museer)

Millard, John, Art on Tyneside. 95:1 53-56
(Om den populära, genreöverskridande museipedagogiken i Laing Art Gallery, Newcastle)

Morell, Lars, Paladsrevolutioner. 95:1 25-38
(När gamla världsbilder bryts ner uppstår nya relationer mellan museiobjekten; de måste nyordnas)

Petersen, Vibeke, Museet og kunstens iscenesættelse. 96:2 115-124
(Om konstmuseernas utställningar som iscensättningar)

Pettersson, Susanna, Public and private: the main categories of art collecting in Finland. 98:1 67- 82

Pomian, Krzysztof, Museums, Paintings and History. 93:2 61-72
(Om sambandet mellan begreppen 'museum' och 'historia')

Sydhoff, Beate, Konstmuseet som metafor. 96:2 125-130
(Om behovet av att upprätta skyddade tidszoner kring konstnärer, livsformer och miljöer)
Tøndborg, Britta, From specimens, curiosities and illustrations to representatives of the history of art. 05:1 55-68
 
 
 
 

Copyright 2010 Nordisk Museologi