Bibliografi/Bibliography

Gjestrum, John Aage, A hundred texts on Nordic Museums in 'MUSEUM'. 95:2 203-208

Gjestrum, John Aage, En bibliografi om økomuseer. 96:2 57-70

(Gjestrum, John Aage), Per-Uno Ågren, Tryckta skrifter 1953-2002. 04:2 129-136

Ågren, Per-Uno, Om utställningar i Nordisk Museologis tidigare nummer. 97:1 85-86

Ågren, Per-Uno, Kenneth Hudson och hans böcker. 00:1 17-19

Ågren, Per-Uno, John Aaage Gjestrums tryckta skrifter 01:1-2 96-102

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi