Arkitektur/Architecture

Anderson, David, The Spiral as concept and metaphor. 02:2 61-66
(Om den planerade tillbyggnaden av V&A i London)

Anderson, David, The Spiral as a museum of the future. 02:2 109-113

Balmond, Cecil, 'Mathematical mosaic'. 02:2 77-84
(Om ett element i Libeskinds design för V&Autbyggnaden)

Egede-Nissen, Hans, Sverre Fehns museumsteori. 99:1 75-100
(Den norske arkitektens museum i Hamar, Hedmarksmuseet, ses i ljuset av hans teoretiska texter)

Enerstvedt, Åse, Museum buildings and their functions. 99:2 23-30
(Det nya Museum of Scotland, Edinburgh, granskas och föranleder en rad slutsatser)

Libeskind, Daniel, The Spiral: extension to the Victoria & Albert Museum in London. 02:2 73-76

Miles, Gwynn, Specify The Spiral. 02:2 67-72
(Tillbyggnadsprojektets särskilda förutsättningar och påverkan av stadsmiljön)

Nielsen, Simon Glinvad, Daniel Libeskinds jødiske museum. 00:2 123-132
(Om Judiska museet i Berlin som arkitektur)

Pedersen, Simon, Fra Altes museum til Aros - tur/retur. 05:1 87-108
Salén, Gösta, Alvar Aalto i spåren. 97:1 67-84
(Två möten med Aalto; analys av hans både förverkligade och föreslagna museibyggnader)

Salén, Gösta, Kring en vandringsutställning. 98:1 95-108
(Produktionen av en utställning om Aalto för Riksutställningar 1970)


Copyright 2010 Nordisk Museologi