Arkeologi, arkeologiska museer och utställningar / Archæology in museums and exhibitions

Bergvall, Margareta, ”Möten mellan älvarna” - en utställning tar form. 97:1 19-38
(En ny arkeologisk utställning i Länsmuseet Västernorrland, Härnösand, öppnad 1994)

Bergvall, Margareta, Meddelanden från forntiden. 98:2 105-118
(Plan för en uppskyltning av kulturminnen i det ångermanländska landskapet)

Ingemann, Bruno, Et menneske i oldtiden. 00:1 56-64
(Diskuterar museets skyldighet att ge sina ting röst: om inte förtingligas besökaren)

Johansson, Tomas(†), Kunskapsideal? Forntidens särskilda relativitetsteori. 04:1 103-108
(Om den experimentella arkeologins betydelse)

Moberg, Carl-Axel, Om pedagogik och propaganda i arkeologiska museer. (1957) 01:1-2 171-174
(En ’klassisk’ text om museipedagogens ansvar)

Olsen, Bjørnar Det arkeologiska museum, momenter til en kritikk. 93:1 45-59
(Gängse arkeologiska utställningars dolda läroplan suddar ut skillnaden mellan dåtid och nutid)

Olsen, Bjørnar & Svestad, Asgeir, Creating prehistory: Archæology museums and the discourse of modernism. 94:1 3-20
(Vilka regler och tekniker har gjort det möjligt att utskilja arkeologi som särskild disciplin?)


Copyright 2010 Nordisk Museologi