Antropologi, etnografi, etnologi / Anthropology, ethnography

Arnstberg, Karl-Olov, Museerna bör satsa på "god etnografi". 95:1 77-90
(Pläderar för 'thick description' i museernas dokumentationsarbete)

Aurasmaa, Anne, Adolf Etholén and Ernest Erickson. 97:1 87-96
(Om två etnografiska samlare för Finlands Nationalmuseum)

Daugbjerg, Mads, De gode gamle dage genoplivet! 05:1 3-14
  Frilandsmuseerne og spillet om fortiden
Fentz, Mytte, Tekst og billede i etnografisk formidling. 98:2 69-78
(Utifrån en utställning i danska Moesgård diskuteras fotografins roll)

Gilberg, Rolf, Hvem eier museumsgenstandene? 97:1 117-131

Gullöv, Hans Christian, Eskimokultur, arkæologi og 21 museumssamlinger. 96:2 87-92
(Om Thalbitzers insats för Grönlands kulturhistoria och om grönländares rätt till sitt kulturarv)

Gundestrup, Bente, Kunstkammeret og Albert Eckhouts malerier. 04:1 43-58
(Eckhouts exotiska tavlor, en furstegåva från 1600-talet till den kungliga danska konstkammaren, väcker intresse när de visas i 'hemlandet' Brasilien)

Hallgren, Claes, Hjalmar Stolpe - en folkbildares utställningssyn. 99:2 87-110
(Stolpe ordnade 1878 etnografiska museets första utställning i Stockholm)

Markussen, Turid, Fortidens magt, fortidens muligheter. 00:2 133-144
(En socialantropolog analyserar ett bygdemuseum på Shetland)

Persson, Eva, Det kannibaliska museet. 04:1 117-126
(En utställning i Neuchâtels etnografiska museum och en diskussion av utställandets etik)

Rekdal, Per, No longer newly arrived - museum presentations of immigrant cultures in nations with dominant 'indigenous' cultures. 99:1 115-124

Silvén-Garnert, Eva, Objects in the world and objects in museums. 95:2 123-130
(Om den museala klassifikationens vanskligheter - hur pappas julklapp i museet blir 'ett par sockar')

Sörlin, Sverker, Om hemförande. 94:1 53-64
(Diskuterar distinktionen mellan samlande och hemförande)

Vainonen, Pilvi, An event of curiosity: When a mermaid fake crawled on a TV-screen. 97:1 107-116

Wagner, Ulla, Presenting 'The Other'- dilemmas for ethnographic museums. 98:2 79-94

Wolff, Bente, Material objects in a cross-cultural perspective. 95:2 107-122
(Om misstolkningen av västerländska ting i en by i Papua Nya Guinea)

Copyright 2010 Nordisk Museologi