Administration, förvaltning / Administration, management

 

Camacho, Clara, The Portuguese Museums Network. 04:1 85-92

 

Forss, Kim, Från maskin till hologram: reflexioner kring museernas organisation. 95:1 101-116

 

Hansen, Maiken, Collections management eller samlingsförvaltning. 98:2 41-50
  (12 punkter för en heltäckande samlingsförvaltning enligt anglosaxisk modell)

 

Liimatainen, Kirsi, Museum Work as Part of the Present - The Past is the Present, the Present is the Past. 04:1 93-96
  (Förvaltningen av finska vägförvaltningens historiska dokumentation förenklades genom sammanslagningen av två äldre museer till det nya vägtrafikmuseet Mobilia i Kangasala)

 

Kostet, Juhani, Insamlingsprogram - grunden för planmässiga samlingar. 98:1 53-66
  (Om en nödvändig uppdelning av samtidsdokumentationen mellan museer på olika nivåer)

 

Palo-oja, Ritva och Willberg, Leena, How to manage collections? 98:2 51-68
  (Redovisar metodiken för förvaltningen av Tammerforsmuseernas 200 000 föremål)

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi